Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΠΡΩΚΤΟΥ" από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει 3 Πανελλήνια Συνέδρια, 6 Ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος καθώς και μετεκπαιδευτικά μαθήματα με εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε πειραματικά χειρουργεία.

1η ΗΜΕΡΙΔΑ

17 Νοεμβρίου 2001

Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος : Α. Ζησιάδης

arxeio1is

2η ΗΜΕΡΙΔΑ

7 Δεκεμβρίου 2002

Πέλλα

Πρόεδρος : Θ. Χρυσίδης

arxeio2is

3η ΗΜΕΡΙΔΑ

26 - 27 Σεπτεμβρίου 2003

Αλεξανδρούπολη

Πρόεδρος : Γ. Μηνόπηλος

arxeio3is

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

25 - 27 Φεβρουαρίου 2005

Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος : Γ. Μπασδάνης

arxeio1os

4η ΗΜΕΡΙΔΑ

3 Δεκεμβρίου 2005

Δράμα

Πρόεδρος : Σ. Μόλης

arxeio4is

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

10 - 12 Μαϊου 2007

Ιωάννινα

prosexos1s

5η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

16 και 17 Φεβρουαρίου 2008

Ξάνθη

Πρόεδρος Α. Χιώτης

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15 και 17 Μαϊου 2009

2009

3oSunedrio

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

4 -6 Δεκεμβρίου 2009

Βόλος

arxeio1209s

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

4 -5 Μαρτίου 2011

Λάρισα

arxeio5s

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

19 -22 Μαϊου 2011

Θεσσαλονίκη

arxeio6s

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

19 -22 Μαϊου 2011

Θεσσαλονίκη

arxeio6s