Οι στόχοι της εταιρείας είναι οι εξής: 

 • Η προαγωγή της χειρουργικής και η προώθηση γενικότερα της ιατρικής επιστήμης και έρευνας στο χώρο των παθήσεων του παχέος εντέρου και του πρωκτού στην Ελλάδα.
 • Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του παχέος εντέρου και του πρωκτού, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεργασία ομάδων ιατρών εκ των συναφών ειδικοτήτων.
 • Η ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής προς εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας
 • Η οργάνωση πρωτοκόλλων καταγραφής (registries) ασθενών με παθήσεις  του παχέος εντέρου - πρωκτού, σε συνεργασία με αντίστοιχες ελληνικές ή ευρωπαϊκές εταιρείες.
 • Η συμβολή στην εκπαίδευση, εξειδίκευση, συνεργασία και διαμόρφωση κοινής πορείας και ιατρικής ορολογίας με τους ιατρούς συναφών ειδικοτήτων όπως: ουρολόγων, παθολογοανατόμων, κυτταρολόγων, παθολόγων-ογκολόγων, όπως και πάσης άλλης σχετικής ειδικότητος.
 • Η οργάνωση Πανελληνίων και Διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, ειδικών φροντιστηρίων - προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης στο χειρουργείο κ.α.
 • Η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και επαφών με ομοειδείς εταιρείες του διεθνούς χώρου και ειδικότερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η έκδοση περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων ή και εξειδικευμένων συγγραμμάτων.
 • Η ουσιαστική συμμετοχή της εταιρείας στις διαδικασίες διαμόρφωσης του προγράμματος και των συνθηκών εκπαίδευσης των νέων ιατρών, προς απόκτηση γνώσεων στο χώρο της χειρουργικής των παθήσεων του παχέος εντέρου - πρωκτού.
 • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων μετεκπαίδευσης στον χώρο της χειρουργικής των παθήσεων του παχέος εντέρου - πρωκτού και την επίσημη αναγνώρισή της, ως υποειδικότητας ή στο εγγύς μέλλον και ειδικότητας.
 • Η δημιουργία βιβλιοθήκης με περιοδικά και εξειδικευμένα συναφή συγγράμματα.
 • Η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με θέματα της χειρουργικής των παθήσεων του παχέος εντέρου - πρωκτού.
 • H διαμόρφωση guidelines για την αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων παθήσεων παχέος εντέρου και πρωκτού.