Μέχρι σήμερα, τα μέλη της "Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού" έχουν πραγματοποιήσει εννέα (9) Γενικές Συνελεύσεις, από τις αρχαιρεσίες των οποίων αναδείχθηκαν εννέα (9)  Διοικητικά Συμβούλια αποτελούμενα απο επτά (7) τακτικά μέλη (πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, γραμματέα, ταμία και δύο μέλη). Η ανάδειξη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2020, μετά από τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της 13ης Ημερίδας της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη.

 - Πρόεδρος:                  Α. Μιχαλόπουλος

                                        Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Αντιπρόεδρος Α΄:       Β. Παπαδόπουλος (βιογραφικό)

                                        Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Αντιπρόεδρος Β΄:       Ι. Παπακωνσταντίνου

                                        Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

 - Γραμματέας:                Ι. Γαλάνης

                                        Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Ταμίας:                         Σ. Αποστολίδης

                                        Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Μέλη:                           Γ. Πεχλιβανίδης

                                        Χειρουργός

                                        Γ. Τζοβάρας                                                                                     Καθηγητής Χειρουργικής, 

                                         Παν. Θεσσαλίας