Μέχρι σήμερα, τα μέλη της "Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού" έχουν πραγματοποιήσει δέκα (10) Γενικές Συνελεύσεις, από τις αρχαιρεσίες των οποίων αναδείχθηκαν δέκα (10)  Διοικητικά Συμβούλια αποτελούμενα απο επτά (7) τακτικά μέλη (πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, γραμματέα, ταμία και δύο μέλη). Η ανάδειξη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 9 Ιουλίου 2022 μετά από τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της 14ης Ημερίδας της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη.

 - Πρόεδρος:                  Σ. Αποστολίδης

                                      Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Αντιπρόεδρος Α΄:       Β. Παπαδόπουλος (βιογραφικό)

                                      Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Αντιπρόεδρος Β΄:       Γ. Πεχλιβανίδης

                                      Χειρουργός 

 - Γραμματέας:               Ι. Γαλάνης

                                      Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Ταμίας:                       Α. Μιχαλόπουλος

                                      Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 - Μέλη:                         Ι. Μαρούλης

                                     Καθηγητής Χειρουργικής Π.Π.

                                     Ι. Μαντζώρος 

                                     Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.