Μέχρι σήμερα, τα μέλη της "Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού" έχουν πραγματοποιήσει εννέα (9) Γενικές Συνελεύσεις, από τις αρχαιρεσίες των οποίων αναδείχθηκαν εννέα (9)  Διοικητικά Συμβούλια αποτελούμενα απο επτά (7) τακτικά μέλη (πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, γραμματέα, ταμία και δύο μέλη). Η ανάδειξη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2020, μετά από τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της 13ης Ημερίδας της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη.

 - Πρόεδρος:                  Α. Μιχαλόπουλος

 - Αντιπρόεδρος Α΄:       Β. Παπαδόπουλος

 - Αντιπρόεδρος Β΄:       Ι. Παπακωνσταντίνου

 - Γραμματέας:                Ι. Γαλάνης

 - Ταμίας:                         Σ. Αποστολίδης

 - Μέλη:                           Γ. Πεχλιβανίδης

                                        Γ. Τζοβάρας