ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ & ΠΡΩΚΤΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ & ΠΡΩΚΤΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού» (Ε. Ε. Χ. Π. Ε. Π.) αποτελεί τη βασική και μοναδική επιστημονική εταιρεία που έχει ως σκοπό την προαγωγή της χειρουργικής των παθήσεων του παχέος εντέρου και του πρωκτού στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την προώθηση της ιατρικής επιστήμης και έρευνας γενικότερα, στον χώρο των παθήσεων του Παχέος Εντέρου και του Πρωκτού. Οι δραστηριότητες που έχει παρουσιάσει προς εκπλήρωση αυτών των σκοπών είναι πολλαπλές και σημαντικές.

Σχετικά με εμάς

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής  Παχέος Εντέρου και Πρωκτού ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, από μια ομάδα χειρουργών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική των παθήσεων του παχέος εντέρου και πρωκτού.